Version 3.8
Rettelser til prisen for at lære nye besværgelser for magikyndige samt mindre rettelser i nogle besværgelser og evner. Nogle besværgelser er fjernet fra at kunne bruges i kamp, andre har ændret ordlyd i kamp. Ændring i besværgelser med hvem der kan kaste dem (Specielt for spirituelle). Fjernelse af besværgelser. Ny evner. Hjelm tilføjet til rustnings udregning.
Besværgelser: Dødsillusion, Gudernes indblanding, Ild greb, Lammelse, Lammelse af sanser, Mental beskyttelse, Slange illusion, Svaghed, Syre Greb, Xactors fristed, Xactors sjæle forankring, Ødelægge våben
Evner: Antimagisk slag I, Bortmane udøde, Element slag I, Forstå Magi I, Forstå Magi II (ny), Føle Magi I, Føle magi II, Identificere magi I (ny), Identificere magi II (ny), Identificere magi III (ny), Identificere portaler I (ny), Identificere portaler II (ny), Kontrollere udød, Magisk forbindelse vogter, Profetiens gave, Reparere ødelagt våben (ny), Sjæle Syn, Sjæledyr Bjørn (ny), Sjæledyr Brevdue (ny), Sjæledyr Bæltedyr (ny), Sjæledyr Firben (ny), Sjæledyr Haj (ny), Sjæledyr Ugle (ny), Syndsforladelse, Undvige angreb I, Vedligeholde våben
Version 3.6
Rettelser til magiske skriftruller samt mindre rettelser i nogle besværgelser, evner og magiske drikke. Ny besværgelse samt nye evner. Alle ritualer har fået et ritual beskrivelse tilknyttet.
Besværgelser: Aldrons skjulte tjener, Anti magisk zone, Astral overførsel, Blodsbånd, Daros bygning gå væk, Ethranix Telepatisk Forbindelse, Fast illusion, Formular beskyttelse, Forrådnelse, Fremkalde minde, Fri illusion, Genoplive døde, Gudernes indblanding, Identificere magi, Indviet jord, Kraftens bro, Magisk stav, Midlertidig ophæv livsanskuelse, Plan portal, Ratsogals falske minder, Ratsogals hypnose, Regeneration, Sazhias spilledåse, Sindets bro (ny), Sjæle fangst, Syre Greb, Teleport, Tids Stop, Tilkalde sjæl, Vand til blod, Xactors fristed, Xactors sjæle forankring
Evner: Førstehjælp II, Handelsnetværk (ny), Naturens Stemme – Druide (ny), Naturens Stemme – Naturvogter (ny), Se druide cirkler (ny)
Magiske drikke (Beskyttelse): Gudernes beskyttelse
Racer: Ta’ari
Version 3.5
En række besværgelser er blevet afhængig af en ny besværgelse: velsignet vand. Genoplivning kræver fremover et tempel, der vil komme en ingame forklaring på dette i løbet af sæsonen. Rettelser til gifte, magiske skriftruller samt mindre rettelser i besværgelser generelt. Nye evner til smykke smed og special våben.
Besværgelser: Aldrons skjulte tjener, Anti magisk zone, Astral overførsel, Blodsbånd, Daros bygning gå væk, Ethranix Telepatisk Forbindelse, Forrådnelse, Fremkalde minde, Genoplive døde, Gudernes indblanding, Helbrede, Identificere magi, Indviet jord, Kontroller udød, Kraftens bro, Levitation af person, Lys, Magisk beskyttelse, Magisk øje, Meteor storm, Opdage magi, Plan portal, RaNins tredje øje, RaNins tredje øre, Regeneration, Sjæle fangst, Spejl Skjold, Tale med døde , Teleport, Tids Stop, Tilkalde sjæl, Usynlighed, Velsigne vand (ny), Xactors fristed, Xactors sjæle forankring, Øje for øje
Evner: Profession, Smede Special Våben (ny), Smykkesmed (ny)
Special smedet smykker: Skjold smykke (ny)
Special smedet våben: Skarp klinge våben (ny), Sølv våben (ny)
Version 3.4
Udspecificering til gifte og rustning. Nyt Mana meditations system. Udspecificering til kvæle og hjælpeløse beskrivelserne. Udspecificering af maskering og sjæle syn. Der er lavet små stavefejl og formulerings rettelser.
Evner: Berolige område, Låst EP (ny), Sjæle ro I, Sjæle ro II, Sjæle ro III, Sjæle Syn, Sjælens frihed, Sjælens lindrede berøring, Snigmord, Undvige angreb I
Magiske drikke (Magi): Magiens drømme, Magiens regeneration
Version 3.3
Det er blevet specificeret at man ikke kan tvinge magiske drikke og gift i andre. Berolige område/person og usynlighed er blevet udspecificeret. Der er kommet nye besværgelser til druider og nye evner til de spirituelle, naturvogterne og nogle generelle evner. Der er lavet små stavefejls rettelser.
Besværgelser: Dræne liv, Fri illusion, Gift Sky, Jordens fængsel (ny), Magivogter pagt, Personlig beskyttelse, Rust metal (ny), Sandstorm
Evner: Berolige person, Beskytter, Destillere Modvirknings Drik (ny), Element slag I (ny), Element slag II (ny), Element slag III (ny), Føle magi II, Genkende Maskering (ny), Sjæle Syn (ny), Sjælens lindrede berøring (ny), Viden - Eksistens (ny)
Magiske drikke (Aura): Aura maskering
Version 3.2
Hvornår man kan bruge RP i stedet for LP er blevet specificeret. Der er kommet en magivogter gren til de våbenføre, herunder er der lavet antimagisk slag som går igennem nogle besværgelser, hvilke kan findes på besværgelsens beskrivelse. Der er kommet ekstra evner og besværgelser og nogle besværgelser er rettet.
Besværgelser: Aura, Barkhud, Element beskyttelse, lille, Element beskyttelse, mellem, Element beskyttelse, større, Element immunitet , Gudernes indblanding (ny), Gudernes skjold, Hellig ord - Paralyse (ny), Hellig ord - Sov (ny), Hellig ord - Stilhed (ny), Jernhud, Kraft skjold, Missil beskyttelse, Sazhias spilledåse (ny), Sov, Stenhud
Evner: Antimagisk slag I (ny), Antimagisk slag II (ny), Antimagisk slag III (ny), Bruge magiske skriftruller, Brygge magiske drikke expert, Dirke låse II, Disciplineret sind I (ny), Disciplineret sind II (ny), Magisk forbindelse (ny), Magisk forbindelse vogter (ny), Magisk resistens kontrol (ny), Magivogter ritual (ny), Magivogter træning (ny), Mental forbindelse (ny), Profession, Skrive magiske skriftruller, Viden - Magi, Viden - Monstre (ny)
Version 3.0
Den beskrivende tekst specielt i magi delen er korrigeret og ekstra forklaringer et tilføjet hvor dette var vigtigt. Vigtigste ændring er at LP konverteret til Mana nu er 40 i stedte for 25 og at visse besværgelser har fået koncentration som varighed samt der er kommet en forklaring på koncentration og magi. Der er kommet ekstra evner og besværgelser og nogle besværgelser er rettet.
Besværgelser: Aldrons magiske barriere, Element angreb, Element pagt, Evig smerte, Frihed, masse, Hellig rustning, Kraftmur, Kvæle, Lyn kile, Magisk symbol, Naturven, Ophæve magi, mellem, Ophæve magi, større, Ratsogals hypnose, Ratsogals portal, Ratsogals statue, Rays Vandpumpe , Sazhias renselse (ny), Shockbold, Skjold, Smerte
Evner: Brygge magiske drikke expert (ny), Dø for sagen, Element kontrol, Energi overførsel III (ny), Førstehjælp I, Førstehjælp II (ny), Heale mana, Hærfører, Håndtere gifte (ny), Læse og skrive Ataarisk, Læse og skrive Draconiansk, Læse og skrive Kaos sprog, Magisk resistens II, Naturens sti, Profetiens gave, Sjælens frihed (ny), Tale Ataarisk, Tale Draconiansk, Tale Kaos sprog, Visitering
Guder: Raxeranizarr (ny)
Magiske drikke (Helbrede): Lava blod
Urter: Healende urter
Version 2.7
Primært er der tilføjet nogle nye evner bl.a. til de alsidige og krigerne, der er kommet nogle nye besværgelser og nogle er rettet, vigtigste rettelse er de spirituelles Hellig Ild. Så er der rettet stavefejl, formulerings fejl rundt omkring. Så er der rettet i beskrivelsen af sygdomme, hvor det er gjort mere klart hvem og hvordan man kurere sygdomme mm. Der er også tilføjet mere omkring fælder, både evner og beskrivelser.
Besværgelser: Ethranix Telepatisk Forbindelse (ny), Hellig ild, Helligt slag, Regenerer Rustning (ny), Rædsel
Evner: Brygge magiske drikke (Magi), Død (ny), Element kontrol (ny), Lave fysiske fælder (ny), Læse og skrive Ataarisk (ny), Læse og skrive Draconiansk (ny), Læse og skrive Kaos sprog (ny), Magisk resistens I (ny), Magisk resistens II (ny), Tale Ataarisk (ny), Tale Draconiansk (ny), Tale Kaos sprog (ny), Undvige angreb I (ny), Undvige angreb II (ny)
Magiske drikke (Overvågenhed): Opdage illusioner
Magiske sygdomme: Vampyrisme
Racer: Talkin
Version 2.5
Primært er der rettet i alle beskyttelse besværgelser samt fejlrettet i nogle andre besværgelser samt tilføjet nye besværgelser. Magiske drikke systemet er lavet om og der er lavet nye evner til dette. De magiske drikke fremgår nu sammen med de andre lister bagerst i regelbogen. Der er tilført ekstra evner generelt.
Besværgelser: Aldrons magtfulde sprogøre , Aldrons sprogøre, Aldrons åbne portal, Emats magiske tegn, Forklædning, Formular beskyttelse, Gift beskyttelse, Is kile, Levitation af ting, Magisk immunitet, Mental beskyttelse, Opdage illusion, Ophæve magi, lille, Personlig illusion, Rays Vandpumpe (ny)
Evner: Beskytter (ny), Brygge magiske drikke (Aura), Brygge magiske drikke (Beskyttelse) (ny), Brygge magiske drikke (Helbrede) (ny), Brygge magiske drikke (Kamp) (ny), Brygge magiske drikke (Magi) (ny), Brygge magiske drikke (Modgift) (ny), Brygge magiske drikke (Overvågenhed) (ny), Brygge magiske drikke (Påvirkning) (ny), Giftkundskab I, Læse magi, Spion (ny), Urtekundskab
Magiske drikke (Aura): Aura intensivering (ny), Aura maskering (ny), Magiske hænder (ny)
Magiske drikke (Beskyttelse): Element beskyttelse (ny), Gudernes beskyttelse (ny), Sindets styrke (ny)
Magiske drikke (Helbrede): Healerens hjælp (ny), Lava blod (ny), Troldeblod (ny)
Magiske drikke (Kamp): Heltens gerninger (ny), Sejhed (ny), Styrkens hjælp (ny)
Magiske drikke (Magi): Magiens drømme (ny), Magiens regeneration (ny), Magisk potentiale (ny)
Magiske drikke (Modgift): Fjernegift (ny), Gift forsinkelse (ny), Giftens skjold (ny)
Magiske drikke (Overvågenhed): Episk madlavning (ny), Mørkesyn (ny), Opdage illusioner (ny)
Magiske drikke (Påvirkning): Drømmens hjælp (ny), Kærligheds drik (ny), Usynligheds hjælp (ny)
Version 2.0
Primært er der sket store rettelser i handelssystemet og de normales evner samt de magikyndiges og spirituelles evner. Magien har ændret sig meget for de magikyndige som skal lære besværgelser på en helt ny måde. Derudover er der sket nogle rettelser, mange evner har fået ændret EP prisen og flere af disse har fået ændre hvilke krav der er til disse evner. Reglerne omkring bygninger og visitering har også ændret sig.
Besværgelser: Dødsillusion, Emats gå på vand, Emats Isstråle, Hold person, Ild greb, Lammelse, Ramians farve glans, Ramians Stress, Ratsogals små illusion, Vand til blod, Velsigne, Vrede
Evner: Afstandsvåben specialist, Afstandsvåbensbrug, Blænde ind I, Blænde ind II, Bonk, Bortmane udøde, Bær person, Camouflage, Dirke låse I, Finde fælder I, Finde fælder II, Finde fælder III, Fri meditation, Frygtløs, Føle magi I, Føle magi III, Handelspartner, Helt, Håndspålæggelse, Hårdfør I, Hårdfør II, Kaste magi uden brug af fagter, Kodex, Kontrollere udød, Kortvåbensbrug, Kurere magiske sygdomme, Lang våbens specialist, Lave kort, Lommetyveri, Læderrustnings specialist, Maskering, Mere mana (ny), Modstå tortur, Moralsk tale, Naturvogter, Ring og skældrustnings specialist, Sjælekontakt I, Sjælekontakt II, Små våbens specialist, Syndsforladelse, Tilknytning til naturen, Tohånds våben specialist, Troens hånd, Troens styrke, Uddrivelse, Vedligeholde rustning, Vedligeholde våben, Viden - Geografi, Viden - Helte, Viden - Historie, Viden - Planer, Viden - Religion, Vurdere
Guder: Alizare (ny), Birithia (ny), Eleinann (ny), Evanar (ny), Felterac (ny), Gelantos (ny), Hetitia (ny), Inixia (ny), Keyria (ny), Koros (ny), Leras (ny), Lotthia (ny), Mirana (ny), Myos (ny), Narlavos (ny), Palicianera/Palicia (ny), Panaterion (ny), Solan (ny), Teranis (ny), Vaya (ny), Velant (ny)
Magiske sygdomme: Lycantropi
Version 1.0
Alt
Besværgelser: Aldrons magiske barriere (ny), Aldrons magtfulde sprogøre (ny), Aldrons skjulte tjener (ny), Aldrons sprogøre (ny), Aldrons åbne portal (ny), Anti magisk zone (ny), Astral overførsel (ny), Aura (ny), Barkhud (ny), Blindhed (ny), Blodsbånd (ny), Dagslys (ny), Daros bygning gå væk (ny), Dræne liv (ny), Dødsillusion (ny), Element angreb (ny), Element beskyttelse, lille (ny), Element beskyttelse, mellem (ny), Element beskyttelse, større (ny), Element immunitet (ny), Element pagt (ny), Emats gå på vand (ny), Emats Isstråle (ny), Emats magiske tegn (ny), Evig mørke (ny), Evig smerte (ny), Fast illusion (ny), Forbandelse, mindre (ny), Forbandelse, større (ny), Forklædning (ny), Formular beskyttelse (ny), Forrådnelse (ny), Fremkalde minde (ny), Fri bevægelse (ny), Fri illusion (ny), Frihed (ny), Frihed, masse (ny), Frygt (ny), Genoplive døde (ny), Gift beskyttelse (ny), Gift Sky (ny), Glem (ny), Gudernes skjold (ny), Helbrede (ny), Hellig ild (ny), Hellig rustning (ny), Helligt slag (ny), Hold person (ny), Hold udød (ny), Identificere magi (ny), Ild greb (ny), Ildkugle (ny), Ildstorm (ny), Indviet jord (ny), Is kile (ny), Is mur (ny), Jernhud (ny), Jord hule (ny), Jord rystelser (ny), Kontroller udød (ny), Kraft skjold (ny), Kraftens bro (ny), Kraftmur (ny), Kulde (ny), Kvæle (ny), Lammelse (ny), Lammelse af sanser (ny), Levitation af person (ny), Levitation af ting (ny), Lyn kile (ny), Lys (ny), Magisk beskyttelse (ny), Magisk immunitet (ny), Magisk stav (ny), Magisk symbol (ny), Magisk øje (ny), Magivogter pagt (ny), Mareridt (ny), Mental beskyttelse (ny), Meteor storm (ny), Midlertidig ophæv livsanskuelse (ny), Missil beskyttelse (ny), Mørkesyn (ny), Naturens beskyttelse (ny), Naturven (ny), Nedlæg våben (ny), Opdage illusion (ny), Opdage magi (ny), Opdage usynlighed (ny), Ophidse (ny), Ophæve magi, lille (ny), Ophæve magi, mellem (ny), Ophæve magi, større (ny), Paralysation (ny), Personlig beskyttelse (ny), Personlig illusion (ny), Plan portal (ny), Påtage skade (ny), Ramians farve glans (ny), Ramians Stress (ny), RaNins tredje øje (ny), RaNins tredje øre (ny), Ratsogals falske minder (ny), Ratsogals hypnose (ny), Ratsogals magiske aura (ny), Ratsogals magiske bur (ny), Ratsogals portal (ny), Ratsogals skarpe sans (ny), Ratsogals små illusion (ny), Ratsogals statue (ny), Ratsogals stilhed (ny), Ratsogals tavse stemme (ny), Ratsogals tåge (ny), Ratsogals tågeform (ny), Ratsogals øje (ny), Regeneration (ny), Reparere Udød (ny), Rædsel (ny), Sandstorm (ny), Sandt Syn (ny), Shockbold (ny), Sjæle fangst (ny), Skabe udød, mindre (ny), Skabe udød, større (ny), Skjold (ny), Slange illusion (ny), Smerte (ny), Sov (ny), Spejl Skjold (ny), Spind (ny), Stenhud (ny), Svaghed (ny), Syre Greb (ny), Syrebold (ny), Tale med døde (ny), Teleport (ny), Tids Stop (ny), Tilkalde sjæl (ny), Udøde Beskyttelse (ny), Underjordisk vandring (ny), Usynlighed (ny), Vand til blod (ny), Velsigne (ny), Velsigne, masse (ny), Vrede (ny), Xactors fristed (ny), Xactors sjæle forankring (ny), Ødelægge våben (ny), Øje for øje (ny)
Evner: Afstandsvåben specialist (ny), Afstandsvåbensbrug (ny), Berolige område (ny), Berolige person (ny), Blænde ind I (ny), Blænde ind II (ny), Bonk (ny), Bortmane udøde (ny), Bruge magiske skriftruller (ny), Brygge magiske drikke (Aura) (ny), Bær person (ny), Camouflage (ny), Dirke låse I (ny), Dirke låse II (ny), Dø for sagen (ny), Energi overførsel I (ny), Energi overførsel II (ny), Finde fælder I (ny), Finde fælder II (ny), Finde fælder III (ny), Fri meditation (ny), Frygtløs (ny), Føle magi I (ny), Føle magi II (ny), Føle magi III (ny), Førstehjælp I (ny), Giftkundskab I (ny), Giftkundskab II (ny), Giftkundskab III (ny), Giftkundskab IV (ny), Handelspartner (ny), Heale mana (ny), Helt (ny), Hærfører (ny), Håndspålæggelse (ny), Hårdfør I (ny), Hårdfør II (ny), Kaste magi uden brug af fagter (ny), Kaste magi uden brug af ord (ny), Kodex (ny), Kontrollere udød (ny), Kortvåbensbrug (ny), Kurere magiske sygdomme (ny), Kæmp til sidste mand (ny), Lang våbens specialist (ny), Lave kort (ny), Lommetyveri (ny), Læderrustnings specialist (ny), Læderrustningsbrug (ny), Læse magi (ny), Læse og skrive Fælles sprog (ny), Magtfuld kontakt (ny), Maskering (ny), Modstå tortur (ny), Moralsk tale (ny), Naturens sti (ny), Naturvogter (ny), Pladerustnings specialist (ny), Profession (ny), Profetiens gave (ny), Ridder (ny), Ring og skældrustnings specialist (ny), Rustningsbrug (ny), Sjæle ro I (ny), Sjæle ro II (ny), Sjæle ro III (ny), Sjælekontakt I (ny), Sjælekontakt II (ny), Skjold brug (ny), Skrive magiske skriftruller (ny), Små våbens specialist (ny), Snigmord (ny), Syndsforladelse (ny), Tilknytning til naturen (ny), Tohånds våben specialist (ny), Tortur (ny), Troens hånd (ny), Troens styrke (ny), Uddrivelse (ny), Udvidet Tortur (ny), Urtekundskab (ny), Vandre i naturen (ny), Vedligeholde rustning (ny), Vedligeholde våben (ny), Viden - Geografi (ny), Viden - Helte (ny), Viden - Historie (ny), Viden - Magi (ny), Viden - Planer (ny), Viden - Religion (ny), Visitering (ny), Vurdere (ny), Våbenbrug (ny)
Gifte: Alkohol forgiftning (ny), Balance gift (ny), Blindheds gift (ny), Døvheds gift (ny), Hallucinations gift (ny), Lammelse af dømmekraft (ny), Lammelse af Tale (ny), Magisk glemhed (ny), Magisk uheldbredelig (ny), Mana skade gift (ny), Mana stjæler (ny), Paranoia (ny), Skade gift (ny), Sløvheds gift (ny), Sove gift (ny), Ukoncentret (ny)
Klasser: De Alsidige (ny), De Magikyndige (ny), De Normale (ny), De Spirituelle (ny), De Våbenføre (ny)
Magiske sygdomme: Kaos forfald (ny), Lycantropi (ny), Udødelig rådenskab (ny), Vampyrisme (ny)
Racer: Hykarie (ny), Ilishin (ny), Kaosvæsen (ny), Kisik (ny), Phalatin (ny), Rykian (ny), Septon (ny), Ta’ari (ny), Talkin (ny), Zanaze (ny)
Sprog: Ataarisk (ny), Draconiansk (ny), Fælles sprog (ny), Kaos sprog (ny)
Urter: Bedøvelses urter (ny), Beroligende urter (ny), Healende urter (ny), Opkvikkende urter (ny)
Version Beta
Alt