Introduktion til Panatria
Panatria er et projekt og en verden der har spiret i min fantasi længe, det er en verden jeg har skrevet små noveller i og begyndt på enkelte bøger omkring. Tanken og idéen har været i mange former for den fik den form den har i dag. Inspiration til denne verden er kommet mange steder fra, men primært er det min egen fantasi og, de igennem årene, mange trofaste spiller der spilaften efter spilaften har lyttet, kæmpet, elsket og grædt sig igennem min komplicerede plot hjernes finurlige tåger. Derfor vil mange af jer også kunne finde jeres små anekdoter heri og genkende ting væsner eller steder i har oplevet eller været med til at skabe. Verdenen er en fantasy verden med frihed til at bevæge sig i alle afskygninger af og også nogle gange uden for det vi alle kender som fantasy. Den er også et opgør med fantasy og de, til tider, forstokkede holdninger og meninger om fantasy og hvordan ting skal høre sammen. Det er bland andet et opgør med fantasy racerne og måden at tænke på. I stedet for grønhuder er der kaos væsner som kan være alt fra gobliner til orker til ogres. De ellers så kendte elvere, dværge, halflinger mm. er heller ikke at finde i Panatrias fagre verden. Man kan dog stadig møde folkeslag eller racer er enten i væremåde eller udsende kan minde om disse racer, men de vil være forandret og være på en ny måde. Dette er gjort fordi jeg ikke ønsker man skal falde tilbage i gamle gænge om en elver eller dværg er sådan og sådan. Idéen med Panatrias racer er at man skal læse dem på ny og lære min forståelse af hvem de er og hvad de mener. Som i nok kan forstå er min verden på mange måder anderledes og en ny måde at tænke fantasy på. Dette har jeg gjort for at ryste mig fri af gamle meninger og holdning og for at skubbe til den forfærdelig voksende fantasy konservatisme. Derfor vil jeg også sige til dem som ønsker at bruge Panatria som verden, til bord rollespil eller andet. Gør jeg fri af gamle gænge og lad jeres kreativitet få vinger og flyv højt. Panatria er noget nyt, en ny måde at betræde fantasy genren samtidig med at den fantasy ånd vi alle kender og elsker er bevaret. Panatria bærer også præg af at være en verden der tilstræber at ramme både live og bord rollespil. Det betyder at verdenen er sat fri af reglerne og alene står som en beskrivende verden. Det betyder at når man tager denne verden for at spille i den skal man selv forsøge at få verdensinformationen oversat til regler. Til hjælp vil der være både et live og et bord rollespils regelsæt som man kan hente. Dette betyder at verdenen er skabt ud fra historier alene og det er op til spillere og spilledere at omsætte beskrivelser mm. til noget regelteknisk brugbart. Her er friheden igen, til at vælge sit eget spilsystem eller endda skrive et selv. Som man nok kan læse, er der langt op til megen frihed i hele verden og den måde den er bygget op. Dette er faktisk en grundtanke i det hele. Som spil leder skal man omfavne en verden, elske og respektere den men også gøren den til sin egen. Jeg forventer hverken mere eller mindre af jer spillere og spil leder end mig selv. Det vigtigste for mig er at i gør denne verden til jeres verden, eller i hvert fald spillederens verden. Min filosofi er netop at fantasien må og kan man ikke sætte grænser for eller sætte i bås. Den skal leve fri og opleves. Med disse ord byder jeg jer velkommen til Panatria, fantasiens legeplads.
VÆR OPMÆRKSOM PÅ…
Denne verdensbog er under udvikling og LANGT fra færdiggjort lige nu. Derfor vil der komme meget mere information i denne bog og den information der er, heri kan godt ændre sig over tid. Før denne bog får sin version 1.0 kan man ikke regne informationen heri som være færdiggjort.