Panatria House Rules
Dette er mine personlige House Rules når vi spiller i Panatria universet med mig som GM.
Attributes:
Standard array (15, 14, 13, 12, 10, 8 fordeles frit og race plusser lægges til.)
Optional/Variant rules:
Multiclassing er ikke tilladt
Feats er tilladt men først fra første ability increase, Human Variant er altså ikke tilladt.
Tashas: Customizing Your Origin er ikke tilladt
Tashas: Extra klasse rettelser er tilladt
Regel ændringer:
Can't be surprised: Den handling der skaber en surprise situation ligger uden for surprise runden. F.eks. hvis en goblin hær ligger i baghold så vil den første goblin skabe surprise situationen. Denne reagerer uden for normal inititativ. Herefter kommer surprise runden hvor dem som ikke kan blive surprised selvfølgelig får tur mens dem der er surprised ikke har, ligesom standardreglen.
Følgende feats er fjernet: Aberrant Dragonmark, Artificer Initiate, Eldritch Adept, Gift of the Chromatic/Gem/Metallic Dragon, Gunner
Languages:
Sprog skal vælges sammen med mig, da jeg har en liste med regionale sprog. Så tæl op hvor mange sprog din karakter får så skal jeg nok slå op hvilke sprog man har at vælge imellem. Hvis du laver din karakter over D&D Beyond så vælg ikke nogen sprog som en del af genereringen.
Lave karaktere via D&D Beyond:
Sources preferences:
Homebrew Content: Tilvalgt
Critical Role Content: Fravalgt
Playtest Content: Fravalgt
Magic: The Gathering Content: Fravalgt
Eberron Content: Fravalgt
Rick and Morty Content: Fravalgt
Nocore D&D Content: Fravalgt
Optional Features:
Optional Class Features: Tilvalgt
Customize Your Origin: Fravalgt
Others preferences:
Advancement Type: XP
Hit Point Type: Manual (Vil jeg foreslå, men det er frit valg)
Use Prerequisites for Feats: Tilvalgt
Use Prerequisites for Multiclass Requirements: Tilvalgt
Show Level-Scaled Spells: Tilvalgt (Vil jeg foreslå, men det er frit valg)
Encumbrance Type: Use Encumbrance
Ignore Coin Weight: Tilvalgt
Ability Score/Modifier Display: Scores Top (Vil jeg foreslå, men det er frit valg)
Character Privacy: Public