Folkeslag og racer
Der findes mange folkeslag og racer i Panatria og det vil aldrig være muligt at beskrive alle disse i detaljer. I dette kapitel vil vi derfor koncentrer os om de vigtigste og mest udbredte racer og folkeslag. I Panatrias mangfoldige verden eksisterer der næsten alle de forskellige fantasy væsner som man kan komme på, Yuan-ti, Liches, Drager, Beholders, Feer og alle mulige andre væsner som man kan forestille sig. Hvor Panatria adskiller sig fra så mange andre Fantasy verdner er dog at der ikke findes orker og gobliner i denne verden. Disse væsner er i stedet forskellige afarter af kaos væsner. Kaosvæsner er forvitrede væsner der engang var stærke racer men som er ramt af den berygtede kaossygdom Kaos Forfald. Da verden blev skabt, levede der en race på den golde planet Panatria. Denne race var en blanding fra de 2 store folk for henholdsvis lyset og mørket. Efter den store krig hvor de to store hærledere blev opslugt i deres kamp og blev blandet til Panaterion, Panatrias øverste gud. Levede de to folk på Panatria og blandede sig med hinanden og skabte det første folk som i dag ikke er navngivet, andet som det første folk. Man ved næsten intet om dette folk for det uddøde længe før det nåede at nedskrive erindringer. Stortænkere mener dog at dette folk besad en helt speciel viden og derfor leder man stadig i ruinerne af deres civilisation efter svar. Fragmenterede individer af dette uddøde folk er vendt tilbage til livet og lever i dag i verdenen og kalder sig selv Ta’ari. Det er desuden også vigtigt at være opmærksom på, at der ikke findes en menneskerace i Panatria, men i stedet flere racer som minder om mennesker. Hvis der står beskrevet under racen, at de ligner mennesker, skal det derfor tages som en forklaring til dig, så du kan forestille dig dem. Størstedelen af alle racer lever blandt hinanden og de er som sådan ikke opdelt i folkeslag. Der er enkelt undtagelse fra dette som f.eks. Zanaze, hvis civilisation stadig består udelukkende af dets eget folk, men mange af dem er også draget ud i verden for at søge hæder eller tjene som dygtige lejesoldater.
Civilisation
Som regel skelner man mellem det civiliserede folk og det uciviliserede folk. De civiliserede folk er de kendte racer som har skabt samfund og lande ud over hele Panatria. Disse folk har døbt sig selv civiliserede og ser derfor de uciviliserede som vilde og farlige, ja nogen steder endda som monstre. Derfor holder mange andre mere eksotiske racer sig for sig selv for ikke at vække harme eller skabe problemer. Dette har skabt et skel der gør at de fleste racer kan se på de andre store racer og mene de alle er normale, men når de møder Yuan-ti eller fe så er det i bedste fald et eksotisk væsen eller i sværeste fald et uhyggeligt monster. Det betyder også at langt de fleste lande er bygget på de store raceres forståelse for civilisation og fungere efter et genkendeligt system, som dog forandre sig fra område til område.
Fødsel og halvracer
I starten hvor alle racerne var ny skabte skete der ofte muteringer når forskellige racer fik børn sammen. Disse halvracer var en mellemting mellem moderens og faderens racer egenskaber og de fortrin der var stærkest skinnede igennem i den nye race. Dette skyldes højest sandsynligt at den magi guderne brugte til at skabe racerne med, stadig var aktiv i dem og derfor kunne videreskabe nye former. I dag sker den slags meget sjældent og endnu sjældnere overlever et barn hvis egenskaber har forsøgt at mutere. Derfor når to forskellige væsner får et barn, vil dette arve træk og race efter den af forældrene hvis race er stærkest. Nogle sjældne gange sker det at barnet bliver en helt tredje race, men dette skyldes som oftest at begge forældre har en far eller mor som er af samme race som den anden forældres far eller mor.
Raceliste
I dette kapitel præsenteres de forskellige racer, du kan spille i Panatria. Dette er kun et lille udsnit af de racer, som eksisterer i Panatrias mangfoldige verden. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der ikke findes en menneskerace i Panatria, men i stedet flere racer som minder om mennesker. Hvis der står beskrevet under racen, at de ligner mennesker, skal det derfor tages som en forklaring til dig, så du kan forestille dig dem.