Organisationer
Magisterium:
I centrum af verden findes 9 kæmpe tårne der er bygget i en halvcirkel omkring magiens gnist, en kæmpe krystal der indeholder enorme mængder af rå magi, som mange magikere ønsker at lære at tøjle. Her findes Magisteriumet, et råd der vogter over magien og løser magiens konflikter. Dette råd kaldes også den øverste cirkel, da der ofte findes andre magiens råd andre steder i verden som svarer til denne øverste cirkel. Det er ikke påkrævet at tilhøre nogle af disse cirkler for disse ser sig over enhver anden magiker i verden. Det er forkert at sige at dette accepteres af alle i magi samfundet, men frygten for den magt udsendinge fra dette øverste råd har med sig, gør at langt de fleste retter sig efter deres love og bestemmelser. En udsending for Magisteriumet, står under dettes beskyttelse og anses for deres autoritet ethvert sted de rejser. De kan genkendes på det magiske blå bånd de har om venstre arm. På dette bånd sidder op til 3 skråstreger i guld. Jo flere skråstreger jo højere rang og magt. Hvis det er en af rådets ældste vil de bære en trekant og 3 skråstreger.
Panaterions vogtere:
I bjergene omkring den store vulkan Panaton findes mange af de store og gamle templer. Men et af dem er særdeles kendt og kaldes for Panaterions tempel. Ikke at man tilbeder ham direkte her, men i dette fælles tempel findes der et alter for hver gud. Dette tempel er også hjemsted for en munke orden som kaldes Panaterions vogtere. Disse munke har et råd af ældste, som studere de ældste skrifter og siges at vide mere om skabelsen og guderne end enhver anden præst i verden. Dette råd blander sig sjældent i verdens måde at tilbede guderne men der er undtagelser og når dette sker sender de en munk af sted. Denne munk er som regel en præst der er viet til sagen og står guderne meget nær. Det siges endda at guderne selv vil beskytte dem ved ikke at tillade nogen guds kraft at røre denne. I samfundet er de kendt som et dårligt varsel om død og ødelæggelse eller stor sorg. En udsending fra Panaterions vogtere kan genkendes på han bære en sol omgivet af 7 stjerner på sin arm, overkrop eller i panden. En sådan udsending ses ikke som autoriteten af rådet, men mere som gudernes autoritet på jorden.