Version Beta
Alt
Version 1.0
Alt
Version 2.0
Primært er der sket store rettelser i handelssystemet og de normales evner samt de magikyndiges og spirituelles evner. Magien har ændret sig meget for de magikyndige som skal lære besværgelser på en helt ny måde. Derudover er der sket nogle rettelser, mange evner har fået ændret EP prisen og flere af disse har fået ændre hvilke krav der er til disse evner. Reglerne omkring bygninger og visitering har også ændret sig.
Version 2.5
Primært er der rettet i alle beskyttelse besværgelser samt fejlrettet i nogle andre besværgelser samt tilføjet nye besværgelser. Magiske drikke systemet er lavet om og der er lavet nye evner til dette. De magiske drikke fremgår nu sammen med de andre lister bagerst i regelbogen. Der er tilført ekstra evner generelt.
Version 2.7
Primært er der tilføjet nogle nye evner bl.a. til de alsidige og krigerne, der er kommet nogle nye besværgelser og nogle er rettet, vigtigste rettelse er de spirituelles Hellig Ild. Så er der rettet stavefejl, formulerings fejl rundt omkring. Så er der rettet i beskrivelsen af sygdomme, hvor det er gjort mere klart hvem og hvordan man kurere sygdomme mm. Der er også tilføjet mere omkring fælder, både evner og beskrivelser.
Version 3.0
Den beskrivende tekst specielt i magi delen er korrigeret og ekstra forklaringer et tilføjet hvor dette var vigtigt. Vigtigste ændring er at LP konverteret til Mana nu er 40 i stedte for 25 og at visse besværgelser har fået koncentration som varighed samt der er kommet en forklaring på koncentration og magi. Der er kommet ekstra evner og besværgelser og nogle besværgelser er rettet.
Version 3.2
Hvornår man kan bruge RP i stedet for LP er blevet specificeret. Der er kommet en magivogter gren til de våbenføre, herunder er der lavet antimagisk slag som går igennem nogle besværgelser, hvilke kan findes på besværgelsens beskrivelse. Der er kommet ekstra evner og besværgelser og nogle besværgelser er rettet.
Version 3.3
Det er blevet specificeret at man ikke kan tvinge magiske drikke og gift i andre. Berolige område/person og usynlighed er blevet udspecificeret. Der er kommet nye besværgelser til druider og nye evner til de spirituelle, naturvogterne og nogle generelle evner. Der er lavet små stavefejls rettelser.
Version 3.4
Udspecificering til gifte og rustning. Nyt Mana meditations system. Udspecificering til kvæle og hjælpeløse beskrivelserne. Udspecificering af maskering og sjæle syn. Der er lavet små stavefejl og formulerings rettelser.